مدارک مورد نیاز

فهرست مدارک

اتباع ایرانی

مدارک شناسایی مورد نظر

کارت ملی فرد اجاره کننده

گواهینامه رانندگی معتبر فرد متقاضی اجاره خودرو با حداقل اعتبار شش ماه

گواهی معتبر اشتغال به کار برای احراز مدرک شغلی و یا محل سکونت شخص اجاره کننده خودرو

گواهی شغلی یعنی (فیش حقوقی یا جواز کسب، اجاره نامه مغازه، نامه معرفی در سربرگ رسمی شرکت با مهر و امضا، دفترچه تامین اجتماعی، یا هر چیزی که نشان دهنده شغل شما باشد صرفا کارمند بودن مهم نیست داشتن شغل مهم است.)

ودیعه نقدی ( دیپوزیت ) و چک

یک فقره چک یا سفته به مبلغ خودرو

پرداخت کل مبلغ کرایه در زمان تحویل خودرو از طریق پرداخت نقدی و یا کارت های اعتباری

پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه نقدی که با توجه به نوع خودروهای درخواستی متفاوت است.

مبلغ ودیعه نقدی در زمان عودت خودرو به مشتری باز گردانده می شود.

شرایط سنی مورد نیاز

حداقل سن 20 سال برای اجاره خودرو الزامی است.

مدارک لازم جهت اجاره خودرو برای اتباع ایرانی مقیم خارج

داشتن گواهینامه معتبر با حداقل اعتبار زمانی 6 ماه

کپی از کارت شناسایی معتبر

کپی از پاسپورت ( در صورت داشتن پاسپورت ایرانی ملزم به ارائه کپی از کارت اقامت می باشد)

شرایط پرداخت کرایه و ودیعه نقدی (دیپوزیت)

پرداخت مبلغی بع عنوان ودیعه نقدی که با توجه به نوع خودروهای درخواستی متفاوت می باشد.

پرداخت کل مبلغ کرایه در زمان تحویل خودرو از طریق پرداخت نقدی و یا کارت های اعتباری

مبلغ ودیعه نقدی در زمان عودت خودرو به مشتری باز گردانده می شود.

شرایط سنی مورد نیاز

داشتن حداقل 20 سال سن

مدارک لازم جهت اجاره خودرو برای کارمندان دولتی

ارائه کارت شناسایی معتبر

ارائه گواهی اشتغال به کار از محل

ارائه چک کارمندی به مبلغ 20 درصد بیشتر از مبلغ قیمت روز خودرو

شرایط پرداخت کرایه و ودیعه نقدی (دیپوزیت)

پرداخت کل مبلغ کرایه در زمان تحویل خودرو از طریق پرداخت نقدی و یا کارت های اعتباری

مدارک لازم جهت اجاره خودرو برای اتباع خارجی

گواهینامه رانندگی معتبر فرد متقاضی اجاره خودرو با حداقل اعتبار شش ماه

کپی پاسپورت

کپی ویزا

کپی از مجوز کار

شرایط پرداخت کرایه و ودیعه نقدی (دیپوزیت)

پرداخت کل مبلغ کرایه در زمان تحویل خودرو از طریق پرداخت نقدی و یا کارت های اعتباری